יכולת ההבעה בכתב מהווה כלי חשוב ומרכזי בכל הקשור ללימודים אקדמיים. הדרך היחידה המוכיחה בעקביות את יעילותה ברכישת מיומנויות כתיבה היא לכתוב הרבה, לכתוב לעתים קרובות, לקבל משוב מפורט, וליישם את הנלמד מן המשוב. לצורך כך, ישתתפו הסטודנטים במהלך הסמסטר הראשון בקורס ובסדנא בכתיבה עיונית ואקדמית.

קורס הכתיבה נועד להקנות לסטודנטים את הכלים והמיומנויות לכתיבה אקדמית: מניסוח שאלת המחקר, דרך חיפוש המקורות ובניית הטיעון, ועד להעלאת הדברים על הכתב בהתאמה לכללים המקובלים באקדמיה.  בנוסף, קורס הכתיבה נועד לפתח את יכולות הסטודנטים לנתח מאמרים ויצירות ולהביע בכתב את עמדתם המקצועית והאישית בנוגע למגוון נושאים, אקדמיים ושאינם אקדמיים.

המרכז האקדמי שלם מאמץ גישה שהלכה והשתגרה באוניברסיטאות אמריקניות בעשורים האחרונים – "כתיבה לאורכה ולרוחבה של תכנית הלימודים" (“writing across the curriculum”). פירוש הדבר הוא שתלמידים ישתתפו במספר רב של קורסים "עתירי-כתיבה", בתחומים מתחומי דעת שונים, ויידרשו לכתוב בכל אחד מהם כ-20 עמודים, תוך שהם נעזרים לעתים קרובות במשובים מקיפים שיספקו להם חברי הסגל.

כדי לתמוך בתהליך הכתיבה, מפעיל המרכז האקדמי שלם מרכז כתיבה ובו צוות מנחי כתיבה מיומנים.  מרכז הכתיבה מספק תמיכה וליווי לתהליכי הכתיבה בכל שלב. העבודה בו היא פרטנית ובסדנאות. מנחי הכתיבה מעניקים משוב ומציעים אסטרטגיות לשיפור תהליך הכתיבה החל משלב סיעור המוחות ועד לטיוטה הסופית. המרכז פתוח לאורך כל שעות הפעילות של הקמפוס.

ראשת מרכז הכתיבה: נועה קימלמן