התמודדות עם אתגרי העתיד דורשת הבנה בתחומים רבים

בחברה המאופיינת במחלוקות חברתיות, היכולת להתמודד עם דעות סותרות ואף מנוגדות היא כורח המציאות. על מובילי החברה הישראלית לדעת איך לנהל שיחות מתוך הבנה, סובלנות וכבוד הדדי, לגשר על פערים הנראים בלתי-עבירים ולנהל סכסוכים.

מדינת ישראל מתקיימת במציאות תרבותית וגיאוגרפית מורכבת. מנהיגי הדור הבא בכל תחום ומקצוע נדרשים לסגל חשיבה יצירתית וביקורתית, לחבר נקודות הנראות נפרדות ולהפגין יכולות ביטוי גבוהות בכתב ובעל פה. עליהם לדעת כיצד ללמוד תחומים חדשים במהירות ולהתגבר על החשש מהתנסות באתגרים. יכולתם של מנהיגים לפרוץ גבולות ולחבר תחומי ידע היא הכרחית.

במרכז האקדמי שלם מונהגת תכנית ללימודים הומניסטיים — פילוסופיה ולימודי דתות, היסטוריה ומדעי החברה, מתמטיקה ומדעי הטבע, וספרות, אמנות ומוזיקה — המבקשת לחשוף את הסטודנטים למגוון תחומים ולהכשיר אותם להוביל את החברה.

בכיתות קטנות שבהן סטודנטים ומרצים מעלים את השאלות הנצחיות אודות מושגי יסוד הנוגעים לתשתית הקיום האנושי. הדיון והמחקר מתקיימים על בסיס היצירות הספרותיות הדגולות של המסורות המערבית והיהודית.

המרכז האקדמי שלם שואף ליצור קהילה אקדמית המתייחסת לידע לא רק כחומר לשינון, אלא כנושא לדיון ולוויכוח וכתוצר של שיח פעיל ורב-פנים. תכנית הלימודים עוצבה במיוחד עבור סטודנטים ישראלים מצטיינים, המבקשים להבין את עולמם כדי שיוכלו להשפיע עליו.