התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

ישראל והמערב: הצומת שבין שני עולמות

בני העם היהודי התקיימו תמיד בצומת שבין שני עולמות: זה שעוצב בידי הטקסטים הנפלאים של ההגות והספרות היהודית וזה שעוצב בידי היצירות המונומנטליות של העולם הרחב שבו חיו. התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית מציעה לסטודנטים מסלול לימודים ייחודי המשלב לימוד מעמיק של המסורת הפילוסופית המערבית עם מורשת המחשבה היהודית.

הטעם לשילוב הוא במקבילות החשובות המתקיימות, לצד הבדלים ניכרים, בין השאלות שעמן מתמודדת המסורת המערבית והתשובות שהיא נותנת להן, לבין השאלות שמעסיקות את המסורת היהודית והתשובות שהיא מציעה. הגישה המשלבת מעודדת את העיסוק בחקירת המצב הייחודי של הזהות הישראלית והזהות היהודית המודרנית, שחיה את המתח ההדדי והמפרה שבין שתי המסורות. מי שלומד את הרמב"ם חייב להתמצא בפילוסופיה היוונית, ומי שמעוניין לצלול בבטנו של הלוויתן צריך להכיר לעומק את הטקסטים המקראיים שמהם קיבל הובס את השראתו.

מהמקרא ועד אפלטון, מפרויד ועד לוינס

הקורסים המוצעים במסגרת התכנית הבינתחומית משלבים סקירה רחבה של יצירות היסוד מן ההגות המערבית והמחשבה היהודית, למן המקרא ואפלטון ועד פרויד, הראי”ה קוק, ויטגנשטיין ולוינס, יחד עם קורסי קריאה צמודה שיוקדשו לספרים בודדים, כמו המדינההזוהר ומורה הנבוכים. יחד עם הקורסים הממוקדים בהוגים והגותם, יתקיימו קורסים המוקדשים לזרמים וסוגיות מרכזיים, כמו פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה אנליטית, אתיקה ומוסר, שפה ומחשבה והפילוסופיה של ההלכה.

בשניוּת שבין העבר לעתיד ובין המזרח למערב מתקיימת התכנית בפילוסופיה כללית ובהגות יהודית, מתוך אמונה שתלמידינו יכתבו את הפרק הבא בדו-שיח המתמשך בין שתי המסורות.