כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
2
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב:
3
איזו מהעובדות הבאות אינה נכונה?
4
מי מהבאים אינו מופיע בתמונה שצילם יוסי גרינברג?

17

5
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
6
שר הבטחון בזמן המלחמה היה:
7
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
8
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

9
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
10
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
11
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
12
ביום הראשון ללחימה התנהל קרב סמוך לבסיס חיל האויר אופיר. במהלך הקרב:
13
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

14
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
15
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך