כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
2
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
3
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

4
ביום הראשון ללחימה התנהל קרב סמוך לבסיס חיל האויר אופיר. במהלך הקרב:
5
שמו של סוכן מוסד מצרי שהעביר התרעה בטרם פרוץ המלחמה ונחשד להיותו סוכן כפול
6
מפקד חיל הים בזמן המלחמה היה:
7
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
8
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
9
שמו של המבצע לחיסול סוללות הנ"מ הסורי היה:
10
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
11
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

12
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
13
מי מהבאים הזהיר את רה"מ הישראלי על סכנת המלחמה כשבועיים בטרם פרצה?
14
שר הבטחון בזמן המלחמה היה:
15
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך