כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
שמו של המבצע לחיסול סוללות הנ"מ הסורי היה:
2
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב:
3
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

4
מי מהבאים הזהיר את רה"מ הישראלי על סכנת המלחמה כשבועיים בטרם פרצה?
5
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

6
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
7
מי מהבאים אינו מופיע בתמונה שצילם יוסי גרינברג?

17

8
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
9
ביום הראשון ללחימה התנהל קרב סמוך לבסיס חיל האויר אופיר. במהלך הקרב:
10
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
11
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
12
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
13
איזו מהעובדות הבאות אינה נכונה?
14
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
15
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך