כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
מפקד חיל הים בזמן המלחמה היה:
2
ביום הראשון ללחימה התנהל קרב סמוך לבסיס חיל האויר אופיר. במהלך הקרב:
3
מי מהבאים אינו מופיע בתמונה שצילם יוסי גרינברג?

17

4
שמו של המבצע לחיסול סוללות הנ"מ הסורי היה:
5
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
6
שמו של סוכן מוסד מצרי שהעביר התרעה בטרם פרוץ המלחמה ונחשד להיותו סוכן כפול
7
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
8
למי מיוחסת המצאתו ופיתוחו של המוצג בתמונה?

15

9
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

10
שר הבטחון בזמן המלחמה היה:
11
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
12
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
13
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
14
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
15
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך