ויאמר: חידון הציטוטים היהודי הגדול

אנחנו משתמשים כל יום בציטוטים ובפתגמים – אבל האם אנחנו יודעים מי הראשון שאמר אותם? לפניכם 12 שאלות ולרשותכם עומדות 30 שניות לכל שאלה. האם אתם יודעים מי הגה את "אין ילד רע – יש ילד שרע לו" ואת "אין לא יכול – יש לא רוצה"?

התחל בהצלחה!
1
"יותר ממה שהעגל רוצה לינוק – פרה רוצה להניק"
2
"כשם ש'גנב' אינו זה היודע לגנוב אלא זה שגונב, כך 'למדן' אינו זה היודע ללמוד כי אם זה שאכן לומד"
3
"התנ"ך שנכתב על ידינו, בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה, הוא-הוא המנדט שלנו"
4
"עדיף להיות אפיקורס חכם מיהודי בור"
5
"כל עוד הנר דולק - אפשר לתקן"
6
"אל תדברו גבוהה גבוהה"
7
"לך אל הנמלה עצל – ראה דרכיה וחכם"
8
"מוטב להיות פתי המאמין לכל דבר, מאשר ספקן שאינו מאמין לדבר"
9
"כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"
10
"לא תחרוז בשור וחמור, את השור הבא למישור, ואת החמור שלח להר המור"
11
"רק על עצמי לספר ידעתי"
12
"אלוהים נתן לאדם שתי אוזניים ופה אחד כדי שנקשיב יותר ונדבר פחות"
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך