הצהרת נגישות

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון דו־חוגי למצטיינים, בשאיפה להכין דור של אזרחים פעילים ומשפיעים בחברה הישראלית. מידע נוסף אודות המרכז האקדמי שלם נמצא בעמוד "מי אנחנו" ולאורך התכנים המצויים באתר.

המרכז האקדמי שלם רואה ערך חשוב בשוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות במבנים, במתן שירות ציבורי  ובהנגשת אתרי האינטרנט.

באתרי האינטרנט של המרכז האקדמי שלם בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות תקנה 35 בסימן ג שירותי האינטרנט  בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013.

דוגמאות להתאמות נגישות שבוצעו באתר

 1. מתן טקסט חלופי לתמונות ולתמונות קישור
 2. כתוביות לסרטונים
 3. ארגון התכנים ברצף בעל משמעות, במבנה סדור ועקבי
 4. לתכנים השונים הוגדרו תגים סמנטיים כגון כותרות, רשימות, ציוני דרך ועוד
 5. הוגדר יחס ניגוד מינימום בין צבע טקסט לצבע רקע
 6. ניתן לנווט באתר באמצעות מקלדת בלבד עם וללא תוכנות קוראות מסך
 7. הטפסים המקוונים באתר ודרכי ההתקשרות עם המרכז האקדמי שלם נגישים

האתר הונגש בהתאם לסטנדרטים המתאימים מתוך מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA וכפי שאומצו בת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט של מכון התקנים הישראלי.

ייעוץ וליווי נגישות באתר האינטרנט בוצע ע"י אילנה בניש – מורשה נגישות שירות (2200)

משוב נגישות

אנו עושים מאמץ ניכר לוודא כי התכנים המועלים על ידנו נגישים. ואולם היותם של אתרי אינטרנט דינאמיים  עלול לגרום לחוסרי נגישות מזדמנים ולא מכוונים. לפיכך,  ככל שתמצאו כי אתם מתקשים לגלוש באתר לרבות באמצעות טכנולוגיה מסייעת כגון ניווט מקלדת עם וללא תוכנות קוראות מסך, תוכלו לפנות אלינו ונפעל בהקדם האפשרי לבדוק את הנושא, לספק לכם מענה חלופי במידת הצורך עד שהתקלה תתוקן.

בנושאי דיווח נגישות על קשיי גלישה באתר, ניתן לפנות לסמנכ"לית התפעול גב' אבישג בר-טל בדוא"ל [email protected].

התאמות נגישות בממד הפיזי

למבנה וסביבתו בוצע סקר נגישות לצרכי עמידה בדרישות החוק.

סקר זה בוצע בהתאם לדרישות חוק אלו:

 1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח 1998.
 2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים/חדש).
 3. תקן ישראלי 1918 על חלקיו הרלוונטיים.

המרכז האקדמי שלם קיבל אישור נגישות מתו"ס ע"י יועץ נגישות מורשה, מר יוסי שמר.

המרכז האקדמי שלם פעל להנגשת המבנים הפיזיים שברשותו. להלן פירוט הסדרי הנגישות במרכז האקדמי שלם

המקום עומד בדרישות הנגישות לרבות:

 • דרכי גישה
 • חניה נגישה
 • דרך אנכית ואופקית נגישה
 • תא שירותים נגיש
 • מערכות שמע בדלפקים נותני שירות
 • דלפקים נותני שירות נגישים
 • שילוט

בכל נושא ועניין ניתן לפנות לרכזת הנגישות של המרכז האקדמי שלם  סמנכ"לית התפעול הגב' אבישג בר-טל בדוא"ל [email protected]   או בטלפון 02-5605555