החיים בשלם  אירועי סטודנטים

יעודכן בקרוב.

מפגשים שבועיים

מודל האו"ם

יום א
19:00

מודל האו"ם (באנגלית: Model United Nations ובראשי תיבות: MUN) הוא מיזם בינלאומי, בו תלמידים וסטודנטים בגילאים שונים מדמים את פעולות האו"ם. התלמידים לומדים את חוקי הדיון הרשמי ואת נהלי האו"ם, מחליפים מידע על מדינות שונות ועל נושאים העומדים על סדר היום הבינלאומי ובכנס משותף דנים בנושאים אלה.

מכריכה לכריכה

יום ב
19:00

חוג תנ"ך שבועי בהנחייתה של ד"ר אורית אבנרי. מטרת החוג היא לסיים את קריאת התנ"ך במהלך שלוש שנים (6 סמסטרים), כדי לקבל תשתית ידע רחבה ככל הניתן, לפתח יכולת התמצאות במרחבי האסופה המקראית ולאפשר דיונים מהותיים העולים מקריאת הטקסט.

בשלב זה החוג מיועד לסטודנטים משנה ב' בלבד

הסלון הספרותי

יום ב
19:00

הסלון הספרותי הוא מסגרת אינטימית שבה סטודנטים השולחים ידם בכתיבת שירה ופרוזה משתפים את חבריהם ביצירות פרי עטם. כמקובל בסלונים ספרותיים בארץ ובעולם, בכל מפגש מקריאים כמה כותבים חומרים שהכינו, ואחרי הקריאה מתקיים דיון אמפטי אך ביקורתי בתוכן הטקסטים שהוקראו.