שבוע אוריינטציה יום שלישי-חמישי, כז'- כט' תשרי,17-19/10/2017

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ב' בחשוון, 22/10/2017
חופשת חנוכה יום ראשון-שני, כט'-ל' בכסלו, 17-18/12/2017
סיום סמסטר א' יום שני, ו' בשבט, 22/01/2018

תקופת מבחנים והגשת עבודות

שנה א'+ב' יום שלישי-שלישי, ז' שבט -ה' אדר, 23/01-20/02/2018
שנה ג'+ד' יום שלישי-חמישי, ז' שבט -ח' אדר, 23/01-23/02/2018
מועדי ב' יום ראשון-חמישי, ג'-ז' באדר, 18-22/02/2018
לימודי ערבית - שנה א'+ ב' יום רביעי-חמישי, ו'-ז' באדר, 21-22/02/2018

סמסטר ב'

פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, י' באדר, 25/02/2018
תענית אסתר - הלימודים יסתיימו ב-14:30 יום רביעי , יג' אדר, 28/02/2018
חופשת פורים יום חמישי, יד' באדר, 1/03/2018
חופשת פסח יום שלישי-שישי, יא'-כא' בניסן, 27/03-6/04/2018
ערב יום הזיכרון הלימודים יסתיימו ב-14:30 יום שלישי, ב' באייר, 17/04/2018
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי- חמישי, ג'-ד' באייר, 18-19/04/2018
יום הסטודנט יום שני, כט' באייר, 14/05/2018
חופשת שבועות יום ראשון, ו' בסיוון, 20/05/2018
סיום סמסטר ב' יום חמישי, א' בתמוז, 14/06/2018

מבחנים והגשת עבודות סמסטר ב'

תקופת מבחנים והגשת עבודות יום ראשון-חמישי, ד' תמוז –ח' אב, -17/06-20/07/2018
מועדי ב' יום ראשון-חמישי, ג'-ז' באב, 15-19/07/2018

סמסטר קיץ

אנגלית לשנה א' יום שני-חמישי, יא' באב- ה' אלול, 23/07-16/08/2018
ערבית יום שני-חמישי, יא'- כח' אב, 23/07-9/08/2018