שבוע אוריינטציה יום שלישי-חמישי, כ"ג-כ"ה בתשרי, 25-27/10/2016
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, כ"ח בתשרי, 30/10/2016
חופשת חנוכה יום ראשון - שני, כ"ה-כ"ו בכסלו, 25-26/12/2016
סיום סמסטר א' יום שני, ג' בשבט, 30/1/17
תקופת מבחנים והגשת עבודות
(שנה א')
יום שלישי - רביעי, ד' בשבט- י"ט בשבט, 31/1-15/2/2017
תקופת מבחנים והגשת עבודות
(שנים ב'+ג'+ד')
יום שלישי - רביעי, ד' בשבט- כ"א בשבט, 31/1-17/2/2017
חופשה+ מועדי ב' (שנה א') יום חמישי- שלישי, כ'-כ"ה בשבט, 16-21/2/2017
חופשה+ מועדי ב'
(שנים ב'+ג'+ד')
יום ראשון-חמישי, כ"ג - כ"ח בשבט, 19-24/2/2017
לימודי ערבית שנה א' יום רביעי - חמישי, כ"ו - כ"ז בשבט, 22-23/2/2017
פתיחת סמסטר ב' ום ראשון, ל' בשבט, 26/2/2017
חופש פורים ושושן פורים יום ראשון - שני, י"ד-ט"ו באדר, 12-13/3/2017
חופשת פסח יום רביעי - שלישי ט'- כ"ב בניסן, 5-18/4/2017
יום הזיכרון ויום העצמאות יום ראשון - שלישי, ד'-ו' באייר, 30/4-2/5/2017
יום הסטודנט יום רביעי, כ"ח באייר, 24/5/2017
חופשת שבועות יום שלישי - חמישי, ה'- ז' בסיוון, 30/5-1/6/2017
סיום סמסטר ב' יום רביעי, כ"ז בסיוון, 21/6/2017
תקופת מבחנים והגשת עבודות
(שנה א')
יום ראשון - שישי, א'-כ' בתמוז, 25/6-14/7/2017
תקופת מבחנים והגשת עבודות
(שנה ב', ג', ד')
יום ראשון - שישי, א'-כ"ז בתמוז, 25/6-21/7/2017
חופשה + מועדי ב' (שנה א') יום ראשון - שישי, כ"ב- כ"ז בתמוז, 16-21/7/2017
חופשה + מועדי ב'
(שנה ב', ג', ד')
יום ראשון - שישי, כ"ט בתמוז- ה' באב, 23-28/7/2017
לימודי קיץ: אנגלית יום ראשון - חמישי, כ"ט בתמוז - כ"ה באב, 23/7-17/8/2017
לימודי קיץ: ערבית יום ראשון - חמישי, ז' – כ"ה באב, 30/7-17/8/2017

 

לוח שנה אקדמי תשע"ו

שבוע אוריינטציה יום ראשון – חמישי, כ"ח בתשרי – ב' בחשוון, 11-15/10/2015
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ה' בחשוון, 18/10/2015
לימודי ערבית לשנה א' (ופעילות העשרה לשנים ב'-ג') יום שלישי – חמישי, כ"ו – כ"ח בכסלו, 8-10/12/2015
חופשת חנוכה  יום ראשון – שני, א'– ב' בטבת 13-14/12/2015
סיום סמסטר א'  יום שישי, י"ב בשבט, 22/1/2016
תקופת מבחנים והגשת עבודות י"ד בשבט – ג' באדר א', 24/1/2016-12/2/2016
חופשה ה' – י' באדר א', 14-19/2/2016
מועדי ב' י"ב – ט"ז באדר א', 21-25/2/2016
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, י"ב באדר א',  21/2/2016
חופש פורים ושושן פורים יום חמישי-שישי, י"ד-ט"ו באדר ב', 24-25/3/2016
חופשת פסח   ט' – כ"א בניסן, 17-29/4/2016
יום הזיכרון ויום העצמאות יום רביעי – חמישי, ג'-ד' באייר, 11-12/5/2016
יום הסטודנט   יום שני, כ"ט באייר, 6/6/2016
סיום סמסטר ב'     יום שישי, ד' בסיוון, 10/6/2016
(שבועות) יום ראשון, ו' בסיוון, 12/6/2016
תקופת מבחנים והגשת עבודות ז' בסיוון – ב' בתמוז, 13/6-8/7/2016
חופשה ד' תמוז – ט' תמוז, 10-15/7/2016
לימודי קיץ: אנגלית, ערבית ואחר (4 שבועות) י"א בתמוז – ז' באב 17/7-11/8/2016
ימים מרוכזים של מועד ב'   י"א – י"ד באב, 15-18/8/16