להיפגש, ללמוד, להוביל: תכנית לראשי מכינות קדם צבאיות

למשך שלוש שנים הפגישה תכנית 'בני משה' מדי שבוע ראשי מכינות קדם-צבאיות ליום של למידה והרחבת אופקים, שיתוף בידע ופיתוח יוזמות חדשות. המפגש אִפשר למחנכים למקם את הידע שצברו בהקשר רחב ועשיר, לדון בנושאים העומדים על הפרק בנוגע לציונות, יהדות, פילוסופיה ומצב המזרח התיכון, ולברר מהם השורשים הרעיוניים של האתגרים העומדים לפתחה של מדינת ישראל.

לבד מהפן הרעיוני, תכנית 'בני משה' ענתה על הצורך של מחנכים-עמיתים בקהילת שותפים לחזון, שבמסגרתה החליפו תובנות וחוויות החיוניות להתפתחותם המקצועית.

המרכז האקדמי שלם גאה לטפח את מפגשי החשיבה והלמידה לאנשי רוח ומחנכים ציוניים וערכיים במדינת ישראל, וימשיך לקיים תכניות מסוג זה לקהלים נוספים בעתיד.