התכנית ללימודים הומניסטיים

ספרי יסוד במדעי החברה

מרצה:

מזה זמן רב שולטת במדעי החברה הנטייה להציג מוסדות והתנהגויות במונחים של ניגודים דיכוטומיים, דוגמת "Gemeinschaft" (קהילה) ו-"Gesellschaft" (חברה), מעמד והסכם, אישי ובלתי אישי, מבניות וסוכנות (agency), פעולה מוסרית ופעולה אינסטרומנטלית. במאה התשע-עשרה התגבש סגנון תיאורטי זה כתגובה להשפעת כוחות השוק הקפיטליסטי.

הקורס הנוכחי יציע גישה השוואתית והיסטורית, ויסייע להשיב לתפיסה השגורה עומק מסוים, שאבד לעיתים בשל פישוט יתר שנעשה בשם השיטתיות המושגית והמתודולוגית של מדעי החברה. על מנת להבין תהליכים אלו, נבחן כתבים תיאורטיים של מקס ובר, אמיל דורקהיים, גאורג זימל, קרל מנהיים ואחרים.

הקורס מהווה אם כן מבוא אינטנסיבי למקורות ולסוגיות יסוד במדעי החברה, המתבסס על קריאה ישירה של טקסטים ראשוניים ועל מתן הרקע ההכרחי בכיתה.