התכנית ללימודים הומניסטיים

ספרות עברית מיל"ג עד אלתרמן

כדי להציב את היצירות הנלמדות בהקשרן הנכון על פני הרצף ההיסטורי של התפתחות הספרות העברית החדשה, מבנה הקורס יהיה כרונולוגי. נתחיל ביצירותיהם של יל"ג ומנדלי, המסמנות את שיאה ואת סיומה של ספרות ההשכלה, נמשיך בספרות דור התחייה, מביאליק עד ברנר, ונסיים בספרות הארצישראלית של תקופת היישוב, מעגנון עד אלתרמן.

הקורס יכלול יצירות ממגוון רחב של סוגות ספרותיות: שירה לירית, פואמות היסטוריות, בלדות, שירה פובליציסטית, סיפור קצר, נובלה, רומן. כמו כן, יכלול הקורס מסות ספרותיות ומאמרי ביקורת מאת סופרים ומשוררים מרכזיים בדורם, כגון ביאליק, ברדיצ'בסקי וברנר.

היצירות הנכללות בקורס נבחרו לא רק בזכות איכותן הספרותית אלא גם בזכות עוצמתן הרעיונית, המנסחת מבעד ללשון הדימויים השירית או מבעד לעיצוב העולם הסיפורי את השאלות הבוערות של זמנן, ואף את אלו של זמננו.

לסילבוס המלא