התכנית ללימודים הומניסטיים

ספרות המערב II

מרצה: תמר מרין

הקורס יתבסס על קריאת יצירות קאנוניות בשלמותן ועל דיונים מונחים בסוגיות שמועלות ביצירות אלה. הדיון יעסוק בין היתר בהקשרים התקופתיים והיצירות ייקראו כמייצגות את רוח הזמן והתקופה שבה הן נכתבו: רנסאנס (בוקצ'יו ודנטה), בארוק (דון קיחוטה, שייקספיר), הרומנטיקה (רובינזון קרוזו), המאה ה-19 (דוסטוייבסקי), המאה ה-20 (מרסל פרוסט) והפוסט מודרנה (ז'ורז' פרק). נדון במושגים אלה כמושגים תקופתיים וכמושגים ספרותיים-אמנותיים ובהבדל בין השניים. בצד הדיון בהשתקפותם של התנאים ההיסטוריים הפרטיקולאריים ביצירות, נתמקד בדילמות האתיות, החברתיות והפוליטיות האוניברסאליות המועלות ביצירות ונקדיש זמן להיבטים האסתטיים קרי לעיצובן הספרותי של דילמות אלה.

לסילבוס המלא