כתובות וטלפונים

כתובת:  המרכז האקדמי שלם, רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים  91000 

טלפון כללי: 02-560-5555

פקס: 02-560-5556

אימייל: inquiries@shalem.ac.il


המדור לקשרי סטודנטים:

טלפון: 1-800-800-616

אימייל: students@shalem.ac.il


לפניות מהתקשורת:

טלפון: 02-560-5535

אימייל: udie@shalem.ac.il


לפניות: