מנחם קלנר
 • ריבוי הקולות של היהדות
ימימה בן מנחם
 • פילוסופיה של המדע
יובל דולב
 • חשיבה ביקורתית
שירה וולוסקי
 • הרמנויטיקה
צחי וייס
 • מבוא לקבלה
אסא כשר
 • מוסר ואתיקה
 • נושאים בפילוסופיה אנליטית
שלום רוזנברג
 • הגות יהודית מודרנית
אסתי אייזנמן
 • מחשבה יהודית III: ההגות היהודית בימי הביניים
 • קריאה במורה נבוכים לרמב"ם
פיני איפרגן
 • קאנט והגל
שפרה אסולין
 • קריאה בזוהר
רוני בר לב
 • פילוסופיה של הדת
שמואל לואיס
 • מחשבת חז"ל
יוסף צ' ליברזון
 • מחשבת המערב I: מבוא לפילוסופיה יוונית
 • ממשיכיהם של אפלטון ושל אריסטו בעולם ההלניסטי
 • קריאה באפלטון
יצחק ליפשיץ
 • מבוא לסוגיות בהלכה
 • מחשבה פוליטית במסורת היהודית
אסף מלאך
 • תולדות המחשבה המדינית
יקי מנשנפרוינד
 • מבוא לתולדות האמנות
 • פילוסופיה של ההיסטוריה
דניאל רייזר
 • חסידות ומתנגדות
אפרת רם-טיקטין
 • מחשבת המערב III: מבוא לפילוסופיה חדשה
 • תיאוריות של צדק חברתי
אלי שיינפלד
 • אפיסטמולוגיה ומטאפיזיקה
 • פילוסופיה קונטיננטלית