סטודנטים מערכת שעות שנה א' (סמסטר א')

ראשון שני שלישי רביעי חמישי
8:30-10:00 מעורבות קהילתית
10:30-12:00 מחשבת המערב I
(ד"ר יוסי ליברזון)
(10:00)
כיתה חכמה
מחשבת המערב I
(ד"ר יוסי ליברזון)
כיתה חכמה
היסטוריה- הרצאה
(ד"ר ליאון יעקובוביץ' עפרון)
כיתה חכמה
אנגלית מתקדמים א'
(גב' אנני קנטר בן הלל)
גרינברג 3
12:00-13:00
13:00-14:30 יסודות הכתיבה העיונית האקדמית (קבוצה I)
(ד"ר אבי גרפינקל)
סמינר 2
אנגלית מתקדמים א'
(גב' אנני קנטר בן הלל)
מלול 2
מקרא (קבוצה I)
(ד"ר אורית אבנרי)
סמינר 1
היסטוריה
(קבוצה I)
(שנתי)
(ד"ר ליאון יעקובוביץ' עפרון)
סמינר 1
יסודות הכתיבה העיונית האקדמית
(קבוצה I)
(ד"ר אבי גרפינקל)
סמינר 2
ספרות המערב I (קבוצה I)
(שנתי)
(ד"ר עידו חברוני)
אולם רב תכליתי 1
15:00-16:30 יסודות הכתיבה העיונית האקדמית (קבוצה II)
(ד"ר אבי גרפינקל)
סמינר 2
מקרא (קבוצה II)
(ד"ר אורית אבנרי)
סמינר 1
היסטוריה
(קבוצה II)
(שנתי)
(ד"ר ליאון יעקובוביץ' עפרון)
סמינר 1
יסודות הכתיבה העיונית האקדמית (קבוצה II)
(ד"ר אבי גרפינקל)
אולם רב תכליתי
מקרא (קבוצה I)
(ד"ר אורית אבנרי)
סמינר 1
17:00-18:30 אתגרים בחברה הישראלית
(ד"ר דניאל גורדיס/ גילה רוקמן)
כיתה חכמה
מקרא - בית מדרש
(ד"ר אורית אבנרי)
מועדון סטודנטים
מקרא
(קבוצה II)
(ד"ר אורית אבנרי)
סמינר 1
ספרות המערב I (קבוצה II)
(שנתי)
(ד"ר עידו חברוני)
סמינר 2
19:00-20:30 פורום שלם