כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
2
שמו של סוכן מוסד מצרי שהעביר התרעה בטרם פרוץ המלחמה ונחשד להיותו סוכן כפול
3
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
4
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
5
מי מהבאים אינו מופיע בתמונה שצילם יוסי גרינברג?

17

6
ביום הראשון ללחימה התנהל קרב סמוך לבסיס חיל האויר אופיר. במהלך הקרב:
7
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
8
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

9
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
10
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
11
למי מיוחסת המצאתו ופיתוחו של המוצג בתמונה?

15

12
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב:
13
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
14
מפקד חיל הים בזמן המלחמה היה:
15
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך