כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
2
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

3
מי מהבאים אינו מופיע בתמונה שצילם יוסי גרינברג?

17

4
מפקד חיל הים בזמן המלחמה היה:
5
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
6
למי מיוחסת המצאתו ופיתוחו של המוצג בתמונה?

15

7
איזו מהעובדות הבאות אינה נכונה?
8
מי מהבאים הזהיר את רה"מ הישראלי על סכנת המלחמה כשבועיים בטרם פרצה?
9
איזה מבין הבאים הוא עיטור מלחמת יום הכיפורים?

16

10
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
11
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
12
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב:
13
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
14
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
15
שמו של סוכן מוסד מצרי שהעביר התרעה בטרם פרוץ המלחמה ונחשד להיותו סוכן כפול
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך