כמה אתם מכירים את מלחמת יום כיפור?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 25 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

התחל בהצלחה!
1
איזו מדינה לא היתה מעורבת בלחימה?
2
מי מהבאים הזהיר את רה"מ הישראלי על סכנת המלחמה כשבועיים בטרם פרצה?
3
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב:
4
מהו כלי הנשק המופיע בתמונה?

12

5
מי מהבאים כיהן כמפקד חיל האויר המצרי בזמן המלחמה?
6
מפקד חיל הים בזמן המלחמה היה:
7
איזו מהעובדות הבאות אינה נכונה?
8
ראש ממשלת ישראל במהלך הלחימה היתה
9
שם הקוד למבצע צליחת התעלה אל צידה המערבי היה:
10
שמו של המבצע לחיסול סוללות הנ"מ הסורי היה:
11
מטרתם של הכוחות הישראלים שנשלחו למתחם החווה הסינית היתה:
12
את הפצצת המטכ"ל הסורי בדמשק ביום הרביעי ללחימה ביצעו:
13
אלוף פיקוד הדרום בזמן פתיחת המלחמה היה:
14
למי מיוחסת המצאתו ופיתוחו של המוצג בתמונה?

15

15
הלחימה התנהלה בעיקר בגזרות
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך