מה קדם למה?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 15 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

בעמוד האחרון תוכלו לבחון היכן טעיתם מול התושובות הנכונות.

התחל בהצלחה!
1
eleven - columns
2
twenty-one abba/eban
3
second
4
seventeen
5
three
6
nine - plato/socrates
7
twenty-two fax
8
sixteen weizmann
9
six
10
thirteen monroe/bardo
11
twenty - towers
12
first
13
twelve budda jesus
14
fifteen - התשה/קדש
15
ten - rambam/n
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך