מה קדם למה?

לפניכם שאלון ובו 15 שאלות. לכל שאלה מוקצב זמן של 15 שניות בלבד. סמנו את התשובה הנכונה ביותר. בסוף המבחן תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים.

ניתן להיבחן מספר פעמים אולם הציון שישוקלל הוא של המבחן הראשון שביצעתם.

בעמוד האחרון תוכלו לבחון היכן טעיתם מול התושובות הנכונות.

התחל בהצלחה!
1
ten - rambam/n
2
nineteen
3
five
4
second
5
sixteen weizmann
6
first
7
eighteen
8
twenty-two fax
9
twenty - towers
10
nine - plato/socrates
11
thirteen monroe/bardo
12
eleven - columns
13
six
14
twelve budda jesus
15
twenty-three michael jackson/jordan
progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress progress
המשך